Revisjonshistorikk [tilbake]

Det avhenger primært av hvor mye du kjører, om du kjører lite, gjerne kun i sommerhalvåret, er det strengt tatt kjørelengte som definerer når du bør ta en service. Dette forutsetter at bilen står tørt og godt, med relativt konstant temperatur, om vinteren. Det er så enkelt som at det eneste som degraderes over tid når bilen ikke brukes stort, er motorolja, og da primært i form av kondens og vannansamling i olja: olje er som kjent hygroskopisk. Det er derfor du av og til vil kunne finne et lag med grå guggemasse under oljepåfyllingslokket på eldre biler.

Det er også av betydning hvilken oljetype det er på bilen din: om det er vanlig mineralolje, hadde nær sagt type traktor, er 10.000 km normalt sett et greit serviceintervall for oljeskift på en bensinmotor. En ting til som er viktig for alle motorer: alltid filterbytte ved oljeskift, spesielt om du kjører lite er dette viktig, stikkord: vannansamling! A complete different matter er det om du bruker hel- eller delsyntetisk olje, da kan du strekke intervallet til si 15.000 km, men ops-ops, dette er gjennomgående også tynnere olje, det vil si at du kan ha noe høyere oljeforbruk! Da må du passe litt på underveis og eventuelt ettterfylle!

Andre ting, som bremsevæske, girkasseolje, luftfilter, whatever, har andre serviceintervaller. Normalt sett er jo bilen din såpass gammel at det ikke skulle forundre meg om det sto en detaljert serviceinstruks i bilens servicehefte eller instruksjonsboka? Dette er greit å forholde seg til, og om du velger et uavhengig, autorisert (alltid bruke et AUTORISERT verksted!!!!) verskted som gjør godt arbe' til greiere priser enn merkeverkstedet, har verkstedet vanligvis tilgang til et datasystem der de har denne informasjonen. Ta et ord med kundebehandler/verkstemster på et velrenommert verksted, gjerne et du kjenner fra før, og be om hjelp til å etablere en serviceplan som passer for din bil og ditt kjøremønster, verre er det ikke! Tipper man vil gi et råd om oljeskiftservice en gang i året om du kjører lite, gjerne med en liten inspeksjon samtidig, og en større service med skifte av luftfilter, kontroll av bremsevæske osv osv si annethvert år eller etter så og så mange kilometer.

Det er i store trekk slik jeg alltid har gjort det selv, dog tok jeg tidligere i stor grad servicen på bilene mine selv. Nå bruker jeg et uavhengig, autorisert verksted til det meste, med utgangspunkt i serviceinterall på 15-20.000 km (helsyntetisk olje av den dyre sorten, mye langkjøring) for det man kalle "liten" service og 60.000 km intervall for "stor" service, med bla oljeskift på Haldex/DSG. Enkelt og greit, verkmesteren holder styr på tingene for meg, jeg passer bare på å bestille tid når det nærmer seg. Men jeg sjekker fremdeles bilene våre selv minst to ganger i året, det koster lite, og det gir mye, det holder liksom hue mitt litt i sving så jeg ikke blir helt sløv :-)

Jeg kan ellers anbefale at du sørger for jevnlig understellsbehandling av bilen din, også en Toyota ruster, og selv om bilen ble understellsbehandlet når den kom til Norge i 2006, den bør ha etterbehandling hvert annet til hvert tredje år. Om du kjører lite, blir det ikke mye mekansike påkjenninger som sliter vekk godstoffet under bilen, men det stoffet som er påført tørker inn over tid og er derved mer utsatt for mekanisk slitasje og fukt-gjennomtrengning. Spesielt i bilens hulrom er dette et kritisk forohold som tilsier at etterbehandling hvert tredje år er fornuftig, uansett om man kjører lite. Unntaket er om bilen kun brukes i sommerhalvåret, da kan du strekke det et par år til om du du synes det blir dyrt å svi av en bunke tusenlapper for etterbehandling.

The Bottom Line er at nei, en full service hvert år er ikke strengt nødvendig om du kjører lite og så videre, det er primært oljeskift/filterbytte som bør stå øverst på lista. Men sørg likevel for å ha en plan på sercice og vedlikehold, pass på bilen og den passer på deg! Søk gjerne råd og bruk samme verksed over tid, et uavhengig verksted er en måte å redusere servicebudsjettet på. Ja, Toyota merkeverksteder gjør en fantastisk jobb, men med en bil som er over 10 år kan det absolutt være et alternativ å bruke et verksted med lavere timepris og ikke minst, lavere pris på olje og rekvisita. Lykke til videre med en bil som nok kan holde i både 10 og 20 år til!