Revisjonshistorikk [tilbake]

Nei, det har ikke noe å si hvem bilen er kjøpt av, når partene som her er to næringsdrivende, er det kjøpsloven som regulerer. Dvs at du har to års reklamasjonsrett, men husk å klage innenfor satte frister, fortrinnsvis raskest mulig, gjerne med en form for skriftlig bekreftelse: etter telefon eller annen kontakt koster det lite å sende f.ex en mail med henvisning til hyggelig telefonsamtale og en kort henvisning til samtalens innhold.

En del av en relevant artikkel er limt inn i det etterfølgende, vær ellers ops på at du kan ha andre garantier fra forhandler - sjekk kjøpekontrakten.

Hele artikkelen finner du HER: https://www.advokatsmart.no/guide/reklamasjon

"Kjøpsloven fra 1988 (kjl.) gjelder i alle andre kjøp enn forbrukerkjøp. Det vil typisk være snakk om kjøp mellom to privatpersoner eller to næringsdrivende, eller kjøp der partene på annet vis likestilte. Kjøpers vern er derfor ikke like sterkt etter kjl. som etter fkjl.

Reglene om reklamasjon i andre kjøp følger av § 32. § 32. Reklamasjon

(1) Kjøperen taper sin rett til å gjøre en mangel gjeldende dersom han ikke innen rimelig tid etter at han oppdaget eller burde ha oppdaget den, gir selgeren melding som angir hva slags mangel det gjelder.

(2) Reklamerer kjøperen ikke innen to år etter den dag da han overtok tingen, kan han ikke seinere gjøre mangelen gjeldende. Dette gjelder ikke dersom selgeren ved garanti eller annen avtale har påtatt seg ansvar for mangler i lengre tid."