Revisjonshistorikk [tilbake]

Trampeklapp for kloke ord :-) Den påståtte "miljøgevinsten" ved elbiler er som du antyder, i aller høyeste grad diskutabel, en av flere elefanter i rommet er dette med produksjon av batterier og utslipp. Uansett hvilke premisser man legger inn, en livsløpsbetraktning forteller oss at elbiler ikke er i nærheten av å redusere utslippene i den grad elbilfansen påstår, ja dersom vi legger nøkternt realistiske forutsetninger til grunn, er det sogar sånn at en elbil genererer høyere utslipp gjennom livsløpet. En joker her er i aller høyeste grad den faktiske levetiden på såvel elbiler generelt som batteripakka spesielt. I den anledning brakte "Motor" nylig et interessant oppslag: rundt 350.000 spenn koster det å reparere et lite høl i bånnplata på en Jaguar elbil :-) Det innebærer at enhver elbil av denne sorten som er over tre år og får høl i bånnplata ender hos hoggern'!

Legg til at rundt halvparten av verdens elektrisitet faktisk kan henføres til kullkraft, da hjelper det egentlig lite med "grønne" sertifikater og påstander om at strømmen som flyter i retning ladestasjonene er "grønnfarget"....det er jo så enkelt som at dersom strømmen som går på "tanken" på en Tesla X istedet hadde blitt brukt til andre formål, ville det medført at man kunne hive litt færre skuffer med køl inn i et kølkraftverk et sted den dagen!

Den virkelig store elefanten er imdlertid utbygging av nødvendig infrastruktur for å "elektrifisere" biltrafikken i et hvilket som helst land: ser vi på Norge spesielt er vi faktisk ikke så godt "rustet" til en elektrifisering: det ene er at vi har begrenset med tilgjengelig elektrisk kraft. Vi kan ikke uten videre bygge ut nye, massive tilganger på vannkraft. Ei heller er det fritt frem med storstilt utbygging av vindkraft, her møter jo visserlig også "grønningene" seg sjæl i døra, vindmøller på hver en fjelltopp vil de absolutt ikke ha! Men elbiler...det vil de ha...?!?

Om vi må importere kraft, slik vi gjør i disse dager, ja da hiver f.ex våre danske naboer på litt ekstra køl i sine kullkraftverk og ler hele veien til banken! Så er det denne bagatellen med å få strømmen dit elbil-fansen gjerne vil kunne lade da....fortrinnsvis uten å stå i "ladekø": det krever en massiv oppgradering av såvel høyspentnettet som distribusjonsnettet. Sagt i klartekst: master, kabler, transformatorer i et omfang som vil få grønningene til å gå av skaftet! Vi kan jo ikke grave ned alle disse kablene, det må bli noen luftstrekk her og der også! Hvem husker vel ikke demonstrantene som har gått mann av huse hver gang det har vært snakk om noen nye kilometer med høyspent?

Dette med mangelfull infrastruktur, store områder med relativt få innbyggere pr kvadratkilometer, massive kostnader og ikke minst, en nasjon med kun 5 millioner mennesker og derav følgende begrenset gjennomføringsevne - stikkord arbeidskraft - medfører at vi snakker om et par tiår før "elektrifiseringen" er praktisk gjennomførbar. Det er liksom ikke så enkelt som å fatte "vedtak" om at alle biler og ditt og datt skal være "elektrifisert" om det være seg 5 eller 10 år! Det vil rett og slett ikke være mulig å rulle ut ladestasjoner i det omfanget bla elbil-foreningen "krever"! Ikke vi elbilistene betale for moroa heller...som en bensinstasjonseier så treffende sa på nyhetene for en tid tilbake...dersom kostnadene ved fremføring av strøm til x antall ladepunkter skulle dekkes inn, ville ladeprisene medføre kostnader pr km som overstiger diesel-biler med 4-gangen....minst!

Bortsett fra høyspent-griden har vi et megaproblem: de fleste husstander i Norge har IT-nett. Det innebærer i korthet at dersom hver husstand skal skaffe seg en elbil eller to, gjerne tre-fire i Asker og Bærum, vil elforsyningen oppleve julaften X 2 hver eneste dag: en elbil på lading slurper i seg strøm på omtrent samme vis som en induksjonsovn eller en småhissig varmtvannsbereder. Legg til andre formål vi bruker strøm til: vi liker å ha lys og varme, og i "fremskrittets" navn skal vi for all del helst ikke fyre med ved! Skal litt til for å dekke inn alt dette, spesielt når alt går på full guffe på en gang, slik vi altså ser på julaften, når Ola og Kari skal lage julemat og riktig kose seg, ja da går forbruket like lukt til himmels!

På toppen av dette kommer altså et par elbiler i garasjen! Helt fantastisk! Men til forskjell fra induksjonsovnen der vi tilbereder maten på si en halvtime, noen ganger kanhende en time, står elbilen og slurper strøm i ganske så mange timer! Sagt i klartekst: om et boligfelt skal dimensjoneres for å håndtere "julaften x 2" hele døgnet hele året, ja da blir det krevende! Gjett hvorfor E-verkene som et "strakstiltak" rullet ut strøm-målere med mulighet for fjernavlesning så ofte man bare måtte ønske! Dette åpner for å innføre strømtariffer med dramatiske forskjeller i strømprisen til forskjellige tider på døgnet! Vips...så blir det plutselig ikke så "greit" å hive elbilen i laderen når Ola og Kari kommer hjem fra jobb med hver sin Tesla X (iallefall i Asker og Bærum) ! Da blir det aber pløtzlich et par logistikkproblemer gitt! Ja, det blir plutselig veldig dyrt med elektrisk oppvarming i den tiden vi er våkne også da, vi må kanhende også vente med å vaske tøy og dusje til strømmen har "natt-takst" :-)

Men det er så enkelt som at det vil ta tid å få på plass en tilstrekkelig robust infrastruktur til å bære alt dette, og selv da må vi kanskje legge oss på et kompromiss. Økt nettleie, økte strømpriser og tafiffer som tvinger "storforbrukere" over til nattestid er tross alt et bedre alternativ til spenningsfall og i verste fall nettutfall for kunder som ligger langt ut i "kjeden" i et boligfelt.

THE BOTTOM LINE er at jo, du har helt rett i at elbiler ikke nødvendigvis er "løsningen", det er i beste fall en del av løsningen. Det er imdlertid flere elefanter i rommet enn utslippsproblematikken, den enkle måten å si det på er at vi i årene fremover må våge å tenke flere tanker på en gang: vi må tenke helhetlig, vi må tenke i retning av å redusere unødig forbruk generelt og energiforbruk spesielt. Der er du også inne på noe vesentlig: å bytte ut en feiende flott konvensjonell bil med en ny elbil, er reinspikka idioti! Jeg er blant dem som har tenkt sånn et helt liv! På tross av at jeg har kjørt mer enn de fleste, har jeg ikke eiet mer enn en drøy håndfull biler. Min måte å ta vare på både milljøet og pengepunkgen på er å ta vare på de tingene jeg har, bruke dem til de er "godt brukt" og litt til, med en god bil innebærer det rundt 4-500.000 km. Da er det gjerne greit å la den bli til spiker eller gå videre til neste lykkeligere eier, alt ettersom!

Ja, jeg tenker også sånn med alt annet, jeg bruker fremdeles en godt over 10 år gammel mobiltelefon til daglig! I det hele tatt: jeg klapper i hendene når jeg leser om ditt og konens bilhold, hadde det vært flere som oss ville det vært en klar fordel for miljøet! Fortsett som du stevner, kjør Landcruiseren og Lexusen med god samvittighet i mange år til! Alle gode ønsker!

Antall visninger