Revisjonshistorikk [tilbake]

Vel, Kamerat K har skrevet en del om en motor som til forveksling har en del fellestrekk med den motoren du nevner her, jeg ville definitivt søkt på forumet og sett hva problemene er knyttet til. Om det er gjort endringer underveis, husker jeg ikke i farta, men også det mener jeg å erindre at Kamerat K har tatt med deg. Mhp 2020-versjonen av samme sorten tenker jeg at det er i tidligste laget å si noe bastant om denne modellen, du skal ikke se bort fra at Ford har gjort en god jobb med å rette opp i tidligere tiders små og litt større problemer på denne motoren. Det vil Kamerat K vite, han dukker nok snart opp her skal du se, i mellomtiden kan du søke litt.

Vel, Kamerat K har skrevet en del om en motor som til forveksling har en del fellestrekk med den motoren du nevner her, jeg ville definitivt søkt på forumet og sett hva problemene er knyttet til. Om det er gjort endringer underveis, husker jeg ikke i farta, men også det mener jeg å erindre at Kamerat K har tatt med deg. i sine innlegg over emnet. Mhp 2020-versjonen av samme sorten tenker jeg at det er i tidligste laget å si noe bastant om denne modellen, du skal ikke se bort fra at Ford har gjort en god jobb med å rette opp i tidligere tiders små og litt større problemer på denne motoren. Det vil Kamerat K vite, han dukker nok snart opp her skal du se, i mellomtiden kan du søke litt. litt.