Revisjonshistorikk [tilbake]

Hei John Roar Det er et absolutt krav å opplyse om kondemnering eller store skader og her er det ikke undersøkelsesplikt men opplysningsplikt som gjelder. Er det skader eller følgefeil som kan linkes til skadene så er det definitivt selger som må rydde opp her. Selger vil trolig hevde at det ble opplyst både ofte og vel men at kjøper ikke har fått det med seg. Står det i fks salgspapirene så kan jo selger ha rett her men en dialog er nok best. Uansett kan det på bakgrunn av funn fra merkeforhandler der reprasjoner ikke er gjort på en forsvarlig måte og ikke ville blitt godkjent være nok til at et kjøp må heves. Man må regne med at når en bil er kondemnert og skal settes i stand igjen at det gjøres av en profesjonell aktør i bransjen og at de gjør alle nødvendige tiltak ang gjenoppretting av sikkerhet og driftsikkerhet hvis ikke blir det Olsen bil tilstander. Hvis bilen har fått nytt reg nummer høres det ut som bilen har foretatt karosseribytte men at det kan ha blitt gjort en slett jobb ang overføring av komponenter som fks lednings nettverk, sensorer ol.

Mvh Kviasen

Hei John Roar Det er et absolutt krav å opplyse om kondemnering eller store skader og her er det ikke undersøkelsesplikt men opplysningsplikt som gjelder. Er det skader eller følgefeil som kan linkes til skadene så er det definitivt selger som må rydde opp her. Selger vil trolig hevde at det ble opplyst både ofte og vel men at kjøper ikke har fått det med seg. Står det i fks salgspapirene så kan jo selger ha rett her men en dialog er nok best. best her for Maria. Uansett kan det på bakgrunn av funn fra merkeforhandler der reprasjoner ikke er gjort på en forsvarlig måte og ikke ville blitt godkjent være nok til at et kjøp må heves. Man må regne med at når en bil er kondemnert og skal settes i stand igjen at det gjøres av en profesjonell aktør i bransjen og at de gjør alle nødvendige tiltak ang gjenoppretting av sikkerhet og driftsikkerhet hvis ikke blir det Olsen bil tilstander. Hvis bilen har fått nytt reg nummer høres det ut som bilen har foretatt karosseribytte men at det kan ha blitt gjort en slett jobb ang overføring av komponenter som fks lednings nettverk, sensorer ol.

Mvh Kviasen