Revisjonshistorikk [tilbake]

Mener å huske at M-sport er den tyske betegnelsen på den norske betegnelsen M-pakke. Hvis bilene er tysk-importert, kan det være andre forskjeller også. Km. juks er ikke uvanlig. Sjekk og dobbelt sjekk.