Revisjonshistorikk [tilbake]

Vel....som sagt...mange variable her....og det jeg ville sett på først, var hvilke premisser som ligger til grunn for det tallet i kjørecomputeren som du synes å legge til grunn. Det er første bud for alle målinger: ha styring med hva man måler...eller sagt på en annen måte: hva måler vi egentlig i forhold til? Måler vi i forhold til siste 5 kilometer...eller i forhold til siste fylling....eller i forhold til et definert vindu? F.ex VW har en long-term måling i kjørecomputeten som baserer seg på et snitt over opptil rundt 3000 km. I ditt sted ville jeg satset på å finne ut tallet i displayet egentlig bygger på, dernest ville jeg foretatt en kontrollmåling på den "gamle" måten med liter og kjørte kilometer.

Og ja...forbruket på en benziner kan variere merkbart ved si +5 grader sammenlignet med +20. At bilen står i garasje, er selvfølgelig bra på sitt vis, men som regel er ikke en garasje veldig mye varmere enn omgivelsene. Det fungerer altså ikke som en "motorvarmer", for forbrukets del er ingen forskjell om bilen står parkert ute eller i en tørr, god garasje. At du kan ha en kommer-går feil som gir variasjon i forbruket? Mulig, men da ville du registert at bilen fusket eller manglet trekkkraft på de dagene forbruket økte. Men for all del: et tett luftfilter, tennplugger som ikke lenger er på høyden...en temperatursensor som lurer motorstyringen...legio muligheter. Dog ville jeg nok kvalitetsikret målingene først...se oppskrift innledningsvis....og tatt det derfra. Med en såvidt diffus problemstiling, der du kanhende egentlig ikke har noen feil, ville jeg sørget for å være litt mer sikker før jeg bestilte tid til et eventuelt feilsøk. Kanhende det ikke er lenge til neste service heller, da kan du jo gjerne nevne det, spesifikt dette med lutfilter og tennplugger ville jeg prioritert her, dette med sensor her eller der tilsier en mer ressurskrevende feilsøking der du bør være sikker på at du virkelig har et forhøyet forbruk. Lykke til!

Antall visninger