Revisjonshistorikk [tilbake]

Hei Tror problemet kommer fra styremodul til automatkassen, motoren er avhengig av tilbakemelding fra kontroll modulen såkalt feed forward, hvis det ikke kommer signal om at kassen har gjort det den skal får du heller ikke tilatelse til å gi gass og ihvertfall ikke slik du måtte ønske. Gasspedalen er en elektronisk sensor der signal går til motor ecu og behandles der, ecu tolker de signalene den får inn fra blant annet automat kassen før motor tillates å gi mere kraft. Tror Toyota calibrerer disse men det er også mulig den er defekt og må byttes og da spørs det om bilen har verdi nok til at det kan lønne seg. Skifte og kalibrering av en slik modul kommer raskt på 20000kr. Er du heldig at den bare må kalibreres så flyr det nok likevel ut både 3 og 4 tusen i forsøket men er jo da ingen garanti for at det blir en permanent løsning.

Mvh Kviasen

Hei Tror problemet kommer fra styremodul til automatkassen, automatkassen(aktuatoren), motoren er avhengig av tilbakemelding fra kontroll modulen såkalt feed forward, hvis det ikke kommer signal om at kassen har gjort det den skal får du heller ikke tilatelse til å gi gass og ihvertfall ikke slik du måtte ønske. Gasspedalen er en elektronisk sensor der signal går til motor ecu og behandles der, ecu tolker de signalene den får inn fra blant annet automat kassen før motor tillates å gi mere kraft. Tror Toyota calibrerer disse men det er også mulig den er defekt og må byttes og da spørs det om bilen har verdi nok til at det kan lønne seg. Skifte og kalibrering av en slik modul kommer raskt på 20000kr. Er du heldig at den bare må kalibreres så flyr det nok likevel ut både 3 og 4 tusen i forsøket men er jo da ingen garanti for at det blir en permanent løsning.løsning. Aktuatoren kan sendes til England for reparasjon men da må du samtidig være en habil garasjemekaniker og demontere og montere selv samt at den trolig må kalibreres av Toyota likevel.

Lykke til

Mvh Kviasen