Revisjonshistorikk [tilbake]

Som kamerat K sier, dette med tapt ditt og datt ville jeg ikke engang tenkt tanken på her. Ja, verkstedet har en tabbeforsikring, men den omfatter ikke dine eventuelle tap på å fremføre en klage....selv ikke om du skulle være direktør med en 5-sifret timelønn. Sånn er det bare, i alminnelig erstatningsrett vil dette normalt sett bli ansett som en rimelig kostnad du bærer selv.

Når det er sagt, jeg tenker jo at verkstedet her har kommet med et forslag til et for deg helt greit kompromiss som dekker det alt vesentligste av ditt direkte, økonomiske tap. I de aller fleste tilfeller jeg har opplevd, bla med arbeidsgivers tjenestebiler opp gjennom åra, har verkstedet snudd seg en annen vei og sogar frekt og freidig ført opp "ny rute" på fakturaen når man har lempa en skiftenøkkel eller noe annet festlig gjennom ruta på verkstedet. Ta i mot tilbudet med et noe anstrengt smil, da vlir det win-win for begge parter.