Revisjonshistorikk [tilbake]

Med såvidt mange kilometer i året, bør dere først og fremst sette dere ned og tenke nøye gjennom om dere virkelig har et kjøremønster der elbil er et realistisk alternativ. Et grunnlegende premiss for at en elbil skal være et lønnsomt alternativ i lengden, er at dere har mulighet til å innstallere en forskriftsmessig hjemmelader, og har et kjøremønster der en vesentlig del av årlig kjørelengde ligger innenfor en radius der dere kan "fylle tanken" hjemme. Har dere ikke det, blir det raskt et skår i gleden når dere får regninga fra kommersielle ladetilbud, det er dyrt! Å kjøre langt med elbil representerer også ikke ubetydelige logistikk-utfordringer, ikke er det noen selvfølge at det er tilgjengelig ladetilbud der man ferdes, og begrepet "ladekø" blir mer og mer kjent for mange. Legg til at elbilfordelene står for fall, jeg tipper at vi vil se slutt på både bompenge- og parkeringsfordeler rimelig kjapt etter neste stortingsvalg. Bordet fanger, hensynet til statens inntekter vinner.

Mhp service og løpende driftskostnader er det et faktum at elbiler er relativt tunge, med de konsekvenser dette har for slitasje på understell, bremser, dekk. Legg til at det ikke er uvanlig med tildels meget spesielle dekk, det er altså ikke noen "free lunch" kontra konvensjonelle biler her. Det koster å være kar, men har dere et kjøremønster der dere i alt det vesentligste lader hjemme, ja da vil regnskapet med rimelig sannsynlighet gå i pluss sammenlignet med en konvensjonell bil med tilnærmet samme bruksverdi, om vi kan si det på en enkel måte. Av de tre alternativene du skisser, vil det neppe være noen dramatiske forskjeller på service og løpende driftskostnader, men gitt at jeg i det hele tatt hadde vært i markedet for elbil, ville det hatt stor betydning å ha en bil med det som vel må kunne betegnes som den beste kundestøtten og best tilgang på såvel verkstedstjenester som reservedeler. Da faller Kia bort helt av seg selv, man er ikke "der", og uten å gå i detaljer, bindingen mot BOS gjør det ikke bedre.

Ja, jeg kjører VW og har gjort det gjennom flere tiår. VAG er den klart beste samarbeidspartneren både her hjemme og i Europa. Nå kan man mene mye om Møller, men jeg vil anta at man vil bestrebe seg på å gjøre en best mulig jobb overfor kunder som kjøper de feiende flotte nye elbilene. Traisjonelt er Skoda mer bil for pengene, og for konvensjonelle biler fra VAG har det vært en hyggelig prisforskjell i Skodas favør når det står "Skoda" på kassa som delene blir levert i. Legg til at Skodas merkeforhandlere har en touch av mer "beina-på-jorda" og god, gammeldags service enn det som er tilfellet hos VW-forhandlerne. Ikke sånn å forstå at man blir dårlig behandlet hos VW, men det er litt som forskjellen på restaurant og kafe....identiske produkter, samme kvalitet, men litt finere ramme rundt liksom. Det koster litt, og jeg vil anta at man bevisst velger å gjøre utstyrsløsningene tilgjengelig fra Skoda bittelitt senere enn hos VW. Når det er sagt, kvaliteten på Skodas biler er ifølge VW selv, bedre enn hos VW. Det sier en del! Jeg har ellers vært på en av Skodas fabrikker i Tsjekkia, det var jaggu like rent som i Norges påstått reneste bilverksted, kfr artikkelen i Broom for en tid tilbake!

The Bottom Line er at enten du velger Skoda eller VW, vil du bli fornøyd. Det du og familien bør gjøre, er å sørge for å se grundig på begge alternativene når de er tilgjengelige ute hos forhandlerne, fortrinnsvis også prøvekjøre. Det er også fornuftig å se på utstyrslisten, om bilene er aldri så like, det vil være hurra for den lille forskjellen, kanhende den ene har ting som er viktigere for dere. Jeg ville nok ikke la den økonomiske biten være avgjørende her, men bare så det er sagt, Skoda er noen titusenlapper rimeligere i innkjøp, og tradsjonelt har Skoda noe rimeligere priser på både service og løpende vedlikehold, ikke minst fordi deler og rekvisita er priset noe lavere. Det du først og fremst kan være sikker på at du sparer på, er hjemmelading. En pekefinger her: det er ingen snarveier her, gå for en god, forskriftsmessig hjemmelader, bruk gjerne en innstallatør som anbefales av forhandleren. Det er ingen billige snarveier her, men fordelt over bilens eiertid er det en svært så lønnsom investering. Lykke til!