Revisjonshistorikk [tilbake]

Ja, det er korrekt at bilprisene i Finnmark er noe høyere enn i f.ex Oslo-gryta, men glem ikke at en Finnmarkskjørt bil ofte er kjørt under ekte vinterhold med de fordeler dette innebærer kontra mkkaklimaet og saltlaken i og rundt denne landsbyen innerst i Oslofjorden. For min del ville jeg ikke hatt en Oslokjørt bil om jeg fikk kasta den etter meg! Når det er sagt, også lov om tilbud og etterspørsel spiller inn her: det er langt fra Finnmark til "konkurrende markeder" med flust av andre biler. Finnmark er forvrig ikke det eneste området i landet med relativt sett høyere priser enn den "normen" som har etablert seg ved at den bulkegjengen som utgir disse famøse bøkene med "norske bruktbilpriser" lever i en boble der de ser Oslo som verdens navle, men det er nå engang sånn at det er et veldig stort tilbud av brukte biler i Oslo, dessuten ruster Oslo-kjørte biler mer enn andre...det er en kjennsgjerning. Det gjør noe med prisen, på godt og vondt, avhengig av om du selger eller kjøper. En ting til som gjør noe med prisen, uten at vi skal dra en evig polemikk omkring dette, er kjørlengde: vi som bor ute i periferien, kjører lett både 50 og 70.000 i året uten å blunke, mens bymennesker kanskje trenger 5 år på å kjøre så langt. Jolly fine, men konsekvensen er at bymenneskene har et annet syn på dette med kjørelengde og "restverdi" på bilen!

For min del betaler jeg lett både to og tre titusenlapper ekstra for å få en bil i god stand. En del av dette er at jeg bryr meg fint lite om bilen har rulla 2-3-400.000, dette er så alikevel bare et tall. Også der er det litt spesielt i Oslo-området: det tar tre sekunder å endre dette tallet på nyere speedometere...jeg vet konkret at dette er en utbredt "sport" i nettopp Østlandsområdet! Dette rokker også ved selve grunnlaget for prisdannelsen, og er nok en grunn til at jeg heller ser mot lokale bruktbiler enn å se hen til Oslo...selv om det er "billig" på kort sikt å handle "Oslobil".

DEN BILEN DU VISER TIL, er litt spesiell: det er en Subura...med et av de beste firehjulstrekkene er dette en bil som virkelig appelerer til bilkjøpere i Finnmark. Med relativt lav oppgitt kjørelengde er ikke dette noen upris om du ser hen til andre biler av circus samme sort - de andre har vesentlig hlyere oppgitt kjørelengde. Om dette er korrekt eller ei, se det må du jobbe litt for å finne ut av, man kjøper da ikke en bruktbil uten å undersøke hele gullrekka og foreta en grundig prøvekjøring! Om bilen ellers er i god stand? Ja, "de andre" koster litt mindre....jeg ville nok tatt en titt på de andre også. Med Subaru er dette med motoren et punkt man bør vie spesiell oppmerksomhet. Når jeg hadde sjekka litt...ville jeg vurdert om den bilen tilsnaue 130 virkelig var "verdt" dette sett i forhold til bilens faktiske stand og tatt det derfra...kanehnde ville jeg pruta til jeg var blå i trynet.

Uavhengig av dette, såvidt gamle biler vil generelt sprike relativt mye i pris. Du finner flere tilsynelatende gode kjøp, jolly fine, er en av "de andre" som er opptil 70.000 rimeligere, i like god stand på alle vis med likeverdige garantier osv, løp og kjøp, ingen verdens ting hindrer deg i det! I det hele tatt, det er ikke rasjonering på gode biler, det er deg selv som avgjør hvilke kriterier som er viktige for deg og hva du er villig til å betale for en bil. Til syvende og sist koker det ned til at et bilkjøp er en betydelig investering, det lønner seg bokstavelig talt å gjøre en god jobb når man skal finne seg en bruktbil. Og nei, det er ingen fasit her, du kommer neppe langt om du hiver ut at det er "billigere i Oslo" til en forhandler i Finnmark. Han vil si det samme som meg, dog med litt mer "Finnmarksvri": han vil rett og slett anbefale deg å reise til Oslo og kjøpe en jævla haug av en Oslokjørt bil, verken mer eller mindre. Med flybilletten og kjøreturen hjem, pluss tiden du måtte bruke...det bilr en gevinst av det ålirght, og du får et atskillig større utvalg å velge i, men netto gevinst blir ikke nødvendigvis så stor at det "lønner seg" i lengda. Ja, jeg har hatt flere gode kolleger fra Finnmark opp gjennom åra, når firmaet vi jobbet for hadde sitt hovedsete i Oslo møttes vi i dann og vann, og mang en Finnmarking på tjenestereise handlet bil og kjørte hjem! Har du en slik mulighet, hjelper det godt på! Men se litt utenfor Oslo...se retning Hønefoss f.ex...sder er det en større forhandler...se gjerne etter biler som er kjørt i øvre deler av Telemark/Vestfold/Buskerud/Oppland, det er et vesentlig bedre stand enn det vi som er fra østlandet kaller "oppragga Oslobiler". Lykke til!