Revisjonshistorikk [tilbake]

Moralen her må jo være at evig eies kun et dårlig rykte! Det blir litt som min favorittfabrikant, der man hadde en meget uheldig konstruksjon på en superkritisk komponent: kamkjedestrammeren på VAG sine små benzinere. EM som VAG så Ford, man fanger normalt sett opp slike problemer og treffer korrigerende tiltak over tid. Dessverre er det sånn at det har utviklet seg en uheldig sedvane, spesielt i små markeder som Norge, med at vimportørene verken informerer eller sørger for tilbakekallinger ved kjente problemer. Sånn er det bare, da må kundene etter beste evne følge med selv.

Jeg merker meg ellers den engelske artikkelen med begrep som "high mileage"...lenger ned i teksten fremgår det at man med "high mileage" åpenbart mener 80-100 k miles...altså begrenset oppad til 160.000 km. Vel...dersom dette er en målestokk for "gode greier"...i min verden mener jeg ærlig og oppriktig at en bil smaker bedre og bedre med åra, 160' er knapt nok innkjørt! Legg til at man også påpeker opptil flere potensielle problemområder som eierne må passe på :-)

Til sammenligning, jeg har selv kjørt et knippe biler fra andre, unevnelige fabrikanter til de 4-500' uten problemer whatsoever, og i særdeleshet ikke motorproblemer. Greit nok, artikkelen gjenspeiler at Ford har fått disse småmotorene til å holde 160.000 km, la oss alle håpe at de korrigerende tiltakene vil føre til at disse motorene oppnår en for alle praktiske hensyn, mer normal kjørelengde før de raser, i årene fremover!