Revisjonshistorikk [tilbake]

Akkurat...det var det jeg tenkte når jeg skrev svaret....det er ekstremt sjelden at et speedometeret viser LAVERE hastighet enn faktisk hastighet. Årsaken er jo at bilfabrikantene ikke vil at de arme kundene skal få fartsbøter i utide. Svaret er uansett den samme, en GPS kan du normalt stole på, den korte forklaringen er at GPS-systemet har en definert presijon sånn og sånn, normalt sett +/- 15 meter når den henger seg på et rimelig antall satelitter. Oversatt til hastighet innebærer dette i praksis 1 km/t pluss/minus. Vær imildertid ops på at dette kan varierere, ved tungt skydekke og f.ex snødrev vil presisjonen bli vesentlig redusert. Om du sjekker antall satelitter systemet har i sin referanseliste, vil du se at det er vesentlig færre enn på en vakker sommerdag. Det hender også at Onkel Sam leker krig et sted, da vrir han om på knappen for "mindre presisjon" for den sivile delen, men det har vært gjenstand for såpass sterk kritikk at det har blitt sjeldnere og sjeldnere.

Ja, du kan få proffesjonelt utstyr basert på det vi kaller differensiell GPS, da får du en presijon på inntil +/- 1-5 cm, men Tom-Tom er mer enn god nok for alt det du og jeg har behov for. En liten bisetning her: Tom-Tom har det klart beste kartverket og de beste rutingsalgoritmene i markedet, bla er den en drøm å kjøre med i virkelig store byer som Stockholm og St Petersburg. Veivesenets målere langs veien er kalibrerte fartsmålere, det er en billig måte å sjekke både speedometer og GPS-måling på. Alternativet er altså et verksted, men der får du kun sjekket speedomeret.

The Bottom Line er at speedometeret ditt er helt normalt, høyere fart visning enn aktuell hastighet er ikke det store problemet. Vi er jo alle opptatt av å overholde fartsgrensene, samtidig som vi ønsker å holde følge med trafikken. Å bruke GPS er en grei måte å forsikre seg om at man ligger sånn omtrent i den hastigheten man burde, da ser man også hvorvidt speedomerteret har forskjellig hastighetsavvik ved de respektive fartsgrensene. Med korrekt bruk av adaptiv cruusekontroll har man derved teoretisk en god mulighet til å unngå fartsbøter.

Antall visninger