Revisjonshistorikk [tilbake]

Enhver bil som er "tunet" eller "optimalisert" er pr definisjon tuklet med. En ting er kvaliteten på selve tuningen: svært ofte medfører kostnadene at Mikke Mus og Reodor Felgen er med på laget, man sparer mao litt her, litt der....da gir det seg selv at det er effektuttaket som har pri 1, dette med å forsterke noe som helst for at det skal tåle ytelsen hopper man elegang over. Dernest kommer dette med måten bilen blir kjørt på inn i bildet: å tro at de som tukler på dette viset kjører som selveste presten og aaaaaaaaaaaaaaldri pisker bilen alt hva remmer og tøy kan holde? Vel, det er mer sannsynlig at julenissen kommer drattende ned pipa på julaften! Sagt i klartekst: det er overveiende sannsynlig at bilen er kjørt på en måte som som tilsier grosse uberraschungen og store muligheter for gråt og tenners gnissel! Og skulle bilen mot formodning være tuklet med på et nogenlunde forsvarlig vis og kjørt pent...vel...dels skal dette gjenspeiles i både pris og medfølgende dokumentasjon på at hvordan og hvor ting er gjort...dette er IKKE noe man kan gjøre hjemme i garasjen....dels er det viktig å være klar over at man uansett bør ha økonomi til å håndtere et vesentlig høyere løpende kostnadsnivå enn for en helt ordinær, "kjedelig" bil.

Dette med godkjenning, innmelding til Biltilsyn og forsikringselskap er også fort gjort å glemme. Er ikke dette gjort, kan det få store konsekvenser for neste eier på et eller annet punkt.

The Bottom Line er som Kamerat sier, det er smartest - og billigst i det lange løp - å velge den effekten man ønsker ut fra original trimmingsgrad. Gitt at du stort sett kjører innenfor grensene i Mor Norge, og neppe kjøper bil for å kjøre på bane, er det verdt å ta med i betraktningen at Norge faktisk ligger på andreplass på den gjeve lista over nasjoner i Europa som har LAVEST gjennomsnittshastighet i veinettet! Legg til at vi også ligger på bøtetoppen og har lav toleranse for såvel fartsovertredelser som grisekjøring og stadig mer overvåking av trafikken....tro meg...du har mer glede av en traust dieselbrenner med moderat effekt, høyt dreiemoment, automatkasse, adaptiv cruisekontroll og kø-assistent enn du har av en RS-versjon!