Revisjonshistorikk [tilbake]

Hei Mette Når bilen har stått så lenge og forsøkt startet igjen kan stempel og fjærer isylindere være revet og skadet rett og slett fordi de ruster litt fast over tid. Først må det utføres en kompresjons test er ikke noe poeng å gå videre før det er gjort, egentlig skal det gjøres en sylinder lekkasje test som består av å ta ut plugger og sette inn en måler som man tilfører trykk på ca 5 bar og så har man et manometer som viser trykket (lekkasje)i sylinder i % og med farge grønn for ok, gul for tvilsom og rød for dårlig. Skader i sylinder og topp må først utbedres før man fortsetter. Man tar av olje påfyllings lokk og luftfilter og lytter for hver sylinder om det kommer blåselyder, er det i eksosen så er det utett eller brent eksos ventil, er det i innsug så er det utett eller skadet innsugs ventil og er det i olje påfyllingen det kommer blåse lyd så er problemet i sylinder med stempel og stempel fjærer. Instrumentet selges på Biltema og koster 899 kr men det kreves en kompressor til å sette trykk på sylindere men ikke nødvendigvis så stor. Du sier at det er byttet plugger og pakkninger men kanskje du mener plugger og pluggledninger? Plugger og ledninger må være de anbefalte orginal nummerene og ikke hvilken som helst plugg og ledning og husk at skifter man plugger og ledninger kan sylindere lett forveksles og det må sjekkes at riktig ledning går til riktig sylinder og plugg. Overslag vil skape problem, hvis man når det er mørkt eller dekker til motor rom så det er mørk og samtidig kinner motoren rundt så kan man se om gnister hopper over til gods noen plass og gir da ofte fra seg en tikkende lyd også. Se hele veien fra fordeler og helt ned i plugghull der ledningene er satt på pluggene. Fordeler lokk og rotor skal også se fint ut og ikke ha for mye eiring på slinder stiftene inni lokket eller sprekker. Da må de skiftes. Pluggene kan også i tur og orden holdes med en isolert tang mot gods for å se om de avgir gnist men husk det er høyspenning her på flere tusen volt så gjør deg selv tjenesten med å unngå å få dette i deg gjør dette med alle 6 sylindere. Et bilverksted kan også ta en vanlig kompresjons test men da er det jevnhet mellom sylinderene som testes og gir en pekepinn på problem men ingen konklusjon, man setter det inn i plugghull og kinner ca 5 omdreininger og leser av trykket og får kanskje 10-12 bar avlesning og så fortsetter man til neste og sammenligner så til slutt resultatet. Som du ser Mette kan problemet være fra nesten uoverkommelig for de fleste til bare noe lett og enkelt. Lykke til, flott bil det der :-)

Mvh Kviasen

Hei Mette Når bilen har stått så lenge og forsøkt startet igjen kan stempel og fjærer isylindere være revet og skadet rett og slett fordi de ruster litt fast over tid. Først må det utføres en kompresjons test er ikke noe poeng å gå videre før det er gjort, egentlig skal det gjøres en sylinder lekkasje test som består av å ta ut plugger og sette inn en måler som man tilfører trykk på ca 5 bar og så har man et manometer som viser trykket (lekkasje)i sylinder i % og med farge grønn for ok, gul for tvilsom og rød for dårlig. Skader i sylinder og topp må først utbedres før man fortsetter. Man tar av olje påfyllings lokk og luftfilter og lytter for hver sylinder om det kommer blåselyder, er det i eksosen så er det utett eller brent eksos ventil, er det i innsug så er det utett eller skadet innsugs ventil og er det i olje påfyllingen det kommer blåse lyd så er problemet i sylinder med stempel og stempel fjærer. Instrumentet selges på Biltema og koster 899 kr men det kreves en kompressor til å sette trykk på sylindere men ikke nødvendigvis så stor. Du sier at det er byttet plugger og pakkninger men kanskje du mener plugger og pluggledninger? Plugger og ledninger må være de anbefalte orginal nummerene og ikke hvilken som helst plugg og ledning og husk at skifter man plugger og ledninger kan sylindere lett forveksles og det må sjekkes at riktig ledning går til riktig sylinder og plugg. Overslag vil skape problem, hvis man når det er mørkt eller dekker til motor rom så det er mørk og samtidig kinner motoren rundt så kan man se om gnister hopper over til gods noen plass og gir da ofte fra seg en tikkende lyd også. Se hele veien fra fordeler og helt ned i plugghull der ledningene er satt på pluggene. Fordeler lokk og rotor skal også se fint ut og ikke ha for mye eiring på slinder stiftene inni lokket eller sprekker. Da må de skiftes. Pluggene kan også i tur og orden holdes med en isolert tang mot gods for å se om de avgir gnist men husk det er høyspenning her på flere tusen volt så gjør deg selv tjenesten med å unngå å få dette i deg gjør dette med alle 6 sylindere. Et bilverksted kan også ta en vanlig kompresjons test men da er det jevnhet mellom sylinderene som testes og gir en pekepinn på problem men ingen konklusjon, man setter det inn i plugghull og kinner ca 5 omdreininger og leser av trykket og får kanskje 10-12 bar avlesning og så fortsetter man til neste og sammenligner så til slutt resultatet. Som du ser Mette kan problemet være fra nesten uoverkommelig for de fleste til bare noe lett og enkelt. Lykke til, flott bil det der forresten :-)

Mvh Kviasen

Hei Mette Når bilen har stått så lenge og forsøkt startet igjen kan stempel og fjærer isylindere i sylindere være revet og skadet rett og slett fordi de ruster litt fast over tid. Først må det utføres en kompresjons test er ikke noe poeng å gå videre før det er gjort, egentlig skal det gjøres en sylinder lekkasje test som består av å ta ut plugger og sette inn en måler som man tilfører trykk på ca 5 bar og så har man et manometer som viser trykket (lekkasje)i sylinder i % og med farge grønn for ok, gul for tvilsom og rød for dårlig. Skader i sylinder og topp må først utbedres før man fortsetter. Man tar av olje påfyllings lokk og luftfilter og lytter for hver sylinder om det kommer blåselyder, er det i eksosen så er det utett eller brent eksos ventil, er det i innsug så er det utett eller skadet innsugs ventil og er det i olje påfyllingen det kommer blåse lyd så er problemet i sylinder med stempel og stempel fjærer. Instrumentet selges på Biltema og koster 899 kr men det kreves en kompressor til å sette trykk på sylindere men ikke nødvendigvis så stor. Du sier at det er byttet plugger og pakkninger men kanskje du mener plugger og pluggledninger? Plugger og ledninger må være de anbefalte orginal nummerene og ikke hvilken som helst plugg og ledning og husk at skifter man plugger og ledninger kan sylindere lett forveksles og det må sjekkes at riktig ledning går til riktig sylinder og plugg. Overslag vil skape problem, hvis man når det er mørkt eller dekker til motor rom så det er mørk og samtidig kinner motoren rundt så kan man se om gnister hopper over til gods noen plass og gir da ofte fra seg en tikkende lyd også. Se hele veien fra fordeler og helt ned i plugghull der ledningene er satt på pluggene. Fordeler lokk og rotor skal også se fint ut og ikke ha for mye eiring på slinder stiftene inni lokket eller sprekker. Da må de skiftes. Pluggene kan også i tur og orden holdes med en isolert tang mot gods for å se om de avgir gnist men husk det er høyspenning her på flere tusen volt så gjør deg selv tjenesten med å unngå å få dette i deg gjør dette med alle 6 sylindere. Et bilverksted kan også ta en vanlig kompresjons test men da er det jevnhet mellom sylinderene som testes og gir en pekepinn på problem men ingen konklusjon, man setter det inn i plugghull og kinner ca 5 omdreininger og leser av trykket og får kanskje 10-12 bar avlesning og så fortsetter man til neste og sammenligner så til slutt resultatet. Som du ser Mette kan problemet være fra nesten uoverkommelig for de fleste til bare noe lett og enkelt. Lykke til, flott bil det der forresten :-)

Mvh Kviasen

Hei Mette Når bilen har stått så lenge og forsøkt startet igjen kan stempel og fjærer i sylindere være revet og skadet rett og slett fordi de ruster litt fast over tid. Først må det utføres en kompresjons test er ikke noe poeng å gå videre før det er gjort, egentlig skal det gjøres en sylinder lekkasje test som består av å ta ut plugger og sette inn en måler som man tilfører trykk på ca 5 bar og så har man et manometer som viser trykket (lekkasje)i sylinder i % og med farge grønn for ok, gul for tvilsom og rød for dårlig. Skader i sylinder og topp må først utbedres før man fortsetter. Man tar av olje påfyllings lokk og luftfilter og lytter for hver sylinder om det kommer blåselyder, er det i eksosen så er det utett eller brent eksos ventil, er det i innsug så er det utett eller skadet innsugs ventil og er det i olje påfyllingen det kommer blåse lyd så er problemet i sylinder med stempel og stempel fjærer. Instrumentet selges på Biltema og koster 899 kr men det kreves en kompressor til å sette trykk på sylindere men ikke nødvendigvis så stor. stor og lånes lett for formålet av en nabo.. Du sier at det er byttet plugger og pakkninger men kanskje du mener plugger og pluggledninger? Plugger og ledninger må være de anbefalte orginal nummerene og ikke hvilken som helst plugg og ledning og husk at skifter man plugger og ledninger kan sylindere lett forveksles og det må sjekkes at riktig ledning går til riktig sylinder og plugg. Overslag vil skape problem, hvis man når det er mørkt eller dekker til motor rom så det er mørk og samtidig kinner motoren rundt så kan man se om gnister hopper over til gods noen plass og gir da ofte fra seg en tikkende lyd også. Se hele veien fra fordeler og helt ned i plugghull der ledningene er satt på pluggene. Fordeler lokk og rotor skal også se fint ut og ikke ha for mye eiring på slinder stiftene inni lokket eller sprekker. Da må de skiftes. Pluggene kan også i tur og orden holdes med en isolert tang mot gods for å se om de avgir gnist men husk det er høyspenning her på flere tusen volt så gjør deg selv tjenesten med å unngå å få dette i deg gjør dette med alle 6 sylindere. Et bilverksted kan også ta en vanlig kompresjons test men da er det jevnhet mellom sylinderene som testes og gir en pekepinn på problem men ingen konklusjon, man setter det inn i plugghull og kinner ca 5 omdreininger og leser av trykket og får kanskje 10-12 bar avlesning og så fortsetter man til neste og sammenligner så til slutt resultatet. Som du ser Mette kan problemet være fra nesten uoverkommelig for de fleste til bare noe lett og enkelt. Lykke til, flott bil det der forresten :-)

Mvh Kviasen

Hei Mette Når bilen har stått så lenge og forsøkt startet igjen kan stempel og fjærer i sylindere være revet og skadet rett og slett fordi de ruster litt fast over tid. Først må det utføres en kompresjons test er ikke noe poeng å gå videre før det er gjort, egentlig skal det gjøres en sylinder lekkasje test som består av å ta ut plugger og sette inn en måler som man tilfører trykk på ca 5 bar og så har man et manometer som viser trykket (lekkasje)i sylinder i % og med farge grønn for ok, gul for tvilsom og rød for dårlig. Skader i sylinder og topp må først utbedres før man fortsetter. Man tar av olje påfyllings lokk og luftfilter og lytter for hver sylinder om det kommer blåselyder, er det i eksosen så er det utett eller brent eksos ventil, er det i innsug så er det utett eller skadet innsugs ventil og er det i olje påfyllingen det kommer blåse lyd så er problemet i sylinder med stempel og stempel fjærer. Instrumentet selges på Biltema og koster 899 kr men det kreves en kompressor til å sette trykk på sylindere men ikke nødvendigvis så stor og lånes lett for formålet av en nabo.. Du sier at det er byttet plugger og pakkninger men kanskje du mener plugger og pluggledninger? Plugger og ledninger må være de anbefalte orginal nummerene og ikke hvilken som helst plugg og ledning og husk at skifter man plugger og ledninger kan sylindere lett forveksles og det må sjekkes at riktig ledning går til riktig sylinder og plugg. Overslag vil skape problem, hvis man når det er mørkt eller dekker til motor rom så det er mørk og samtidig kinner motoren rundt så kan man se om gnister hopper over til gods noen plass og gir da ofte fra seg en tikkende lyd også. Se hele veien fra fordeler og helt ned i plugghull der ledningene er satt på pluggene. Fordeler lokk og rotor skal også se fint ut og ikke ha for mye eiring på slinder stiftene inni lokket eller sprekker. Da må de skiftes. Pluggene kan også i tur og orden holdes med en isolert tang mot gods for å se om de avgir gnist men husk det er høyspenning her på flere tusen volt så gjør deg selv tjenesten med å unngå å få dette i deg gjør det er grasat ubehagelig og håret blir stående rett opp og kan være farlig for noen spesielt hvis personen bruker pacemaker eller strider med hjerte problemer, fortsett dette med alle 6 sylindere. Et bilverksted kan også ta en vanlig kompresjons test men da er det jevnhet mellom sylinderene som testes og gir en pekepinn på problem men ingen konklusjon, man setter det inn i plugghull og kinner ca 5 omdreininger og leser av trykket og får kanskje 10-12 bar avlesning og så fortsetter man til neste og sammenligner så til slutt resultatet. Som du ser Mette kan problemet være fra nesten uoverkommelig for de fleste til bare noe lett og enkelt. Lykke til, flott bil det der forresten :-)

Mvh Kviasen

Hei Mette Når bilen har stått så lenge og forsøkt startet igjen kan stempel og fjærer i sylindere være revet og skadet rett og slett fordi de ruster litt fast over tid. Først må det utføres en kompresjons test er ikke noe poeng å gå videre før det er gjort, egentlig skal det gjøres en sylinder lekkasje test som består av å ta ut plugger og sette inn en måler som man tilfører trykk på ca 5 bar og så har man et manometer som viser trykket (lekkasje)i sylinder i % og med farge grønn for ok, gul for tvilsom og rød for dårlig. Skader i sylinder og topp må først utbedres før man fortsetter. Man tar av olje påfyllings lokk og luftfilter og lytter for hver sylinder om det kommer blåselyder, er det i eksosen så er det utett eller brent eksos ventil, er det i innsug så er det utett eller skadet innsugs ventil og er det i olje påfyllingen det kommer blåse lyd så er problemet i sylinder med stempel og stempel fjærer. Instrumentet selges på Biltema og koster 899 kr men det kreves en kompressor til å sette trykk på sylindere men ikke nødvendigvis så stor og lånes lett for formålet av en nabo.. Du sier at det er byttet plugger og pakkninger men kanskje du mener plugger og pluggledninger? Plugger og ledninger må være de anbefalte orginal nummerene og ikke hvilken som helst plugg og ledning og husk at skifter man plugger og ledninger kan sylindere lett forveksles og det må sjekkes at riktig ledning går til riktig sylinder og plugg. Overslag vil skape problem, hvis man når det er mørkt eller dekker til motor rom så det er mørk og samtidig kinner motoren rundt så kan man se om gnister hopper over til gods noen plass og gir da ofte fra seg en tikkende lyd også. Se hele veien fra fordeler og helt ned i plugghull der ledningene er satt på pluggene. Fordeler lokk og rotor skal også se fint ut og ikke ha for mye eiring på slinder sylinder stiftene inni lokket eller sprekker. Da må de skiftes. Pluggene kan også i tur og orden holdes med en isolert tang mot gods for å se om de avgir gnist men husk det er høyspenning her på flere tusen volt så gjør deg selv tjenesten med å unngå å få dette i deg det er grasat ubehagelig og håret blir stående rett opp og kan være farlig for noen spesielt hvis personen bruker pacemaker eller strider med hjerte problemer, fortsett dette med alle 6 sylindere. Et bilverksted kan også ta en vanlig kompresjons test men da er det jevnhet mellom sylinderene som testes og gir en pekepinn på problem men ingen konklusjon, man setter det inn i plugghull og kinner ca 5 omdreininger og leser av trykket og får kanskje 10-12 bar avlesning og så fortsetter man til neste og sammenligner så til slutt resultatet. Som du ser Mette kan problemet være fra nesten uoverkommelig for de fleste til bare noe lett og enkelt. Lykke til, flott bil det der forresten :-)

Mvh Kviasen

Hei Mette Når bilen har stått så lenge og forsøkt startet igjen kan stempel og fjærer i sylindere være revet og skadet rett og slett fordi de ruster litt fast over tid. Først må det utføres en kompresjons test er ikke noe poeng å gå videre før det er gjort, egentlig skal det gjøres en sylinder lekkasje test som består av å ta ut plugger og sette inn en måler som man tilfører trykk på ca 5 bar og så har man et manometer som viser trykket (lekkasje)i sylinder i % og med farge grønn for ok, gul for tvilsom og rød for dårlig. Skader i sylinder og topp må først utbedres før man fortsetter. Man tar av olje påfyllings lokk og luftfilter og lytter for hver sylinder om det kommer blåselyder, er det i eksosen så er det utett eller brent eksos ventil, er det i innsug så er det utett eller skadet innsugs ventil og er det i olje påfyllingen det kommer blåse lyd så er problemet i sylinder med stempel og stempel fjærer. Instrumentet selges på Biltema og koster 899 kr men det kreves en kompressor til å sette trykk på sylindere men ikke nødvendigvis så stor og lånes lett for formålet av en nabo.. Du sier at det er byttet plugger og pakkninger men kanskje du mener plugger og pluggledninger? Plugger og ledninger må være de anbefalte orginal nummerene og ikke hvilken som helst plugg og ledning og husk at skifter man plugger og ledninger kan sylindere lett forveksles og det må sjekkes at riktig ledning går til riktig sylinder og plugg. Overslag vil skape problem, hvis man når det er mørkt eller dekker til motor rom så det er mørk og samtidig kinner motoren rundt så kan man se om gnister hopper over til gods noen plass og gir da ofte fra seg en tikkende lyd også. Se hele veien fra fordeler og helt ned i plugghull der ledningene er satt på pluggene. Fordeler lokk og rotor skal også se fint ut og ikke ha for mye eiring på sylinder stiftene inni lokket eller sprekker. Da må de skiftes. Pluggene kan også i tur og orden holdes med en isolert tang mot gods for å se om de avgir gnist men husk det er høyspenning her på flere tusen volt så gjør deg selv tjenesten med å unngå å få dette i deg det er grasat ubehagelig og håret blir stående rett opp og kan være farlig for noen spesielt hvis personen bruker pacemaker eller strider med hjerte problemer, fortsett dette med alle 6 sylindere. Et bilverksted kan også ta en vanlig kompresjons test men da er det jevnhet mellom sylinderene som testes og gir en pekepinn på problem men ingen konklusjon, man setter det inn i plugghull og kinner ca 5 omdreininger og leser av trykket og får kanskje 10-12 bar avlesning og så fortsetter man til neste og sammenligner så til slutt resultatet. Som du ser Mette kan problemet være fra nesten uoverkommelig for de fleste til bare noe lett og enkelt. Lykke til, flott bil det der forresten og er nok ikke alle mødre som hadde tatt tak i dette som du gjør her :-)

Mvh Kviasen

Hei Mette Når bilen har stått så lenge og forsøkt startet igjen kan stempel og fjærer i sylindere være revet og skadet rett og slett fordi de ruster litt fast over tid. Først må det utføres en kompresjons test er ikke noe poeng å gå videre før det er gjort, egentlig skal det gjøres en sylinder lekkasje test som består av å ta ut plugger og sette inn en måler som man tilfører trykk på ca 5 bar og så har man et manometer som viser trykket (lekkasje)i sylinder i % og med farge grønn for ok, gul for tvilsom og rød for dårlig. Skader i sylinder og topp må først utbedres før man fortsetter. Man tar av olje påfyllings lokk og luftfilter og lytter for hver sylinder om det kommer blåselyder, er det i eksosen så er det utett eller brent eksos ventil, er det i innsug så er det utett eller skadet innsugs ventil og er det i olje påfyllingen det kommer blåse lyd så er problemet i sylinder med stempel og stempel fjærer. Instrumentet selges på Biltema og koster 899 kr men det kreves en kompressor til å sette trykk på sylindere men ikke nødvendigvis så stor og lånes lett for formålet av en nabo.. Du sier at det er byttet plugger og pakkninger men kanskje du mener plugger og pluggledninger? Plugger og ledninger må være de anbefalte orginal nummerene og ikke hvilken som helst plugg og ledning og husk at skifter man plugger og ledninger kan sylindere lett forveksles og det må sjekkes at riktig ledning går til riktig sylinder og plugg. Overslag vil også skape problem, hvis man når det er mørkt eller dekker til motor rom så det er mørk og samtidig kinner motoren rundt så kan man se om gnister hopper over til gods noen plass og gir da ofte fra seg en tikkende lyd også. Se hele veien fra fordeler og helt ned i plugghull der ledningene er satt på pluggene. Fordeler lokk og rotor skal også se fint ut og ikke ha for mye eiring på sylinder stiftene inni lokket eller sprekker. Da må de skiftes. Pluggene kan også i tur og orden holdes med en isolert tang mot gods for å se om de avgir gnist men husk det er høyspenning her på flere tusen volt så gjør deg selv tjenesten med å unngå å få dette i deg det er grasat ubehagelig og håret blir stående rett opp og kan være farlig for noen spesielt hvis personen bruker pacemaker eller strider med hjerte problemer, fortsett dette med alle 6 sylindere. Et bilverksted kan også ta en vanlig kompresjons test men da er det jevnhet mellom sylinderene som testes og gir en pekepinn på problem men ingen konklusjon, man setter det inn i plugghull og kinner ca 5 omdreininger og leser av trykket og får kanskje 10-12 bar avlesning og så fortsetter man til neste og sammenligner så til slutt resultatet. Som du ser Mette kan problemet være fra nesten uoverkommelig for de fleste til bare noe lett og enkelt. Lykke til, flott bil det der forresten og er nok ikke alle mødre som hadde tatt tak i dette som du gjør her :-)

Mvh Kviasen

Hei Mette Når bilen har stått så lenge og forsøkt startet igjen kan stempel og fjærer i sylindere være revet og skadet rett og slett fordi de ruster litt fast over tid. Først må det utføres en kompresjons test er ikke noe poeng å gå videre før det er gjort, egentlig skal det gjøres en sylinder lekkasje test som består av å ta ut plugger og sette inn en måler som man tilfører trykk på ca 5 bar og så har man et manometer som viser trykket (lekkasje)i sylinder i % og med farge grønn for ok, gul for tvilsom og rød for dårlig. Skader i sylinder og topp må først utbedres før man fortsetter. Man tar av olje påfyllings lokk og luftfilter og lytter for hver sylinder om det kommer blåselyder, er det i eksosen så er det utett eller brent eksos ventil, er det i innsug så er det utett eller skadet innsugs ventil og er det i olje påfyllingen det kommer blåse lyd så er problemet i sylinder med stempel og stempel fjærer. Instrumentet selges på Biltema og koster 899 kr men det kreves en kompressor til å sette trykk på sylindere men ikke nødvendigvis så stor og lånes lett for formålet av en nabo.. Du sier at det er byttet plugger og pakkninger men kanskje du mener plugger og pluggledninger? Plugger og ledninger må være de anbefalte orginal nummerene og ikke hvilken som helst plugg og ledning og husk at skifter man plugger og ledninger kan sylindere lett forveksles og det må sjekkes at riktig ledning går til riktig sylinder og plugg. plugg(tennings rekkefølgen). Overslag vil også skape problem, hvis man når det er mørkt eller dekker til motor rom så det er mørk og samtidig kinner motoren rundt så kan man se om gnister hopper over til gods noen plass og gir da ofte fra seg en tikkende lyd også. Se hele veien fra fordeler og helt ned i plugghull der ledningene er satt på pluggene. Fordeler lokk og rotor skal også se fint ut og ikke ha for mye eiring på sylinder stiftene inni lokket eller sprekker. Da må de skiftes. Pluggene kan også i tur og orden holdes med en isolert tang mot gods for å se om de avgir gnist men husk det er høyspenning her på flere tusen volt så gjør deg selv tjenesten med å unngå å få dette i deg det er grasat ubehagelig og håret blir stående rett opp og kan være farlig for noen spesielt hvis personen bruker pacemaker eller strider med hjerte problemer, fortsett dette med alle 6 sylindere. Et bilverksted kan også ta en vanlig kompresjons test men da er det jevnhet mellom sylinderene som testes og gir en pekepinn på problem men ingen konklusjon, man setter det inn i plugghull og kinner ca 5 omdreininger og leser av trykket og får kanskje 10-12 bar avlesning og så fortsetter man til neste og sammenligner så til slutt resultatet. Som du ser Mette kan problemet være fra nesten uoverkommelig for de fleste til bare noe lett og enkelt. Lykke til, flott bil det der forresten og er nok ikke alle mødre som hadde tatt tak i dette som du gjør her :-)

Mvh Kviasen