Revisjonshistorikk [tilbake]

Ja, det er endringer i revidert nasjonalbudsjett der det etter hva jeg forstår, bla foreligger endringer i vektaviften for biler som er eldre enn 10 år. Når dette trer i kraft er jeg usikker på, alt kan skje over natta i norsk avgiftspolitikk, men det er sjelden reduksjoner i avgift går smertefritt gjennom. Vi venter i spenning...og ja...du kan risikere at det er godt timebetaling å sjekke dette løpende og vente med fornorskingen! Jeg må ellers gratulere med en fjong bil!