Revisjonshistorikk [tilbake]

PÅ SIN PLASS Å dra en sann historie fra 50-tallet: min lærer i radio- og transmisjonsteknikk jobbet i USA i de tider, med utbygging av mellom- og langbølgenettet. Da var også frykten for stråling stor, så stor at noen klarte å selge aluminiumsdresser for blodpris! Ja, det demper jo strålinga, men om det er noen vits? Nada...dengang var bølgelengdene så lange at det ikke var noe problem whatsoever, det eneste som var virkelig skummelt dengang, om vi ser bort fra radioaktiv stråling fra diverse prøvespregninger, var røntgenstråling og ultrfiolett stråling, dengag var det jo skikkelig fres i høyfjellsolene må vite!

I dag er det litt annerledes, vi hyler om høyfjellsol, men holder lett en mobil omtrent inne i øregangen. Enhver som kjenner litt til åssen GSM-systemet fungerer, vil vite at det er veldig dumt. Likeledes er prinsipalt sett all stråling med korte bølgelengder farlig på cellenivå, men, det er et stort men: så lenge vi snakker om isotrope strålingskilder avtar feltstyrken med kvadratet på radien....her avstanden til strålingskilden. Den enkle forholdsregelen er å gjøre denne avstanden så stor som praktisk gjennomførbart, og ta det derfra. Vi skal jo alle dø av et eller annet, jeg tenker at det er dårlig helse i å bekymre seg for mye også. Mhp stråling fra ladere etc, er det generelt 50 Hz vi snakker om, det genererre lyd, men ikke stråling. Invertere og switchmode-supply jobber med høyere frekvenser, men strålingsmessig er det problemfritt. Da er det verre med magnetfeltet rundt høyspentkabler...ved f.ex Teslas hurtgiladere...for ikke å snakke om vår alles kjære TV-kassa og en hel del andre skjermer. Men igjen...vi har store problemer, og vi har litt mindre problemer. Dette er helt klart noe man kan skyve et støkke ned på bekymringslista om man ikke er blant dem som har el-allergi og overfølsomhet vs stråling....de må som Kamerat K sier, belage seg på å fløtte til en kåk uten strøm langt ute i Finnskogen eller et annet øde sted.....helst et sted uten mobildekning! Ja, 5G er noe herk, men vi får ikke gjort noe med det, annet enn å sørge for å bo iallefall noen hundre meter unna basestasjonene.

Dog er det et alvor i dette her: årsaken til at vi i vesten stort sett har for høye grenseverdier i lover og forskrifter, er enkel og brutal: US Army og US Air Force har et par stoler i det organet som fastsetter slike grenseverdier. For militære formål er det veldig greit at man kan gjøre omtrent som man vil. Derfor kan man oppleve å stirre rett inn i antenna på en mobil basestasjon over baldakinen på en butikkdør i norske "storbyer". Idioti ville man sagt i Østerike og Russki' Federatze', forskjellen på tillatte grenseverdier har en faktor på 1000 og mer.....det sier sitt. Men kan vi gjøre noe med det, når "vår nærmeste allierte" har bestemt at sånn skal det være, basta bom? Nada.