Revisjonshistorikk [tilbake]

Boltsirkelen er korrekt, men innpress er forskjellig...med 7 mm ligger du faretruende nær grensen på 7.5 mm. En ting er lovligheten, her bør du undersøke med Biltilsynet. En annen ting er at uoriginale felger kan gi mange morsomme opplevelser, det er på ingen måte gitt at de ikke subber mot caliperne eller noe annet festlig. Det finner du først ut når du har dem på bilen.

Ulempene er selvinnlysende: du legger opp til enda mer lavprofil enn du har. Det innebærer redusert komfort og mer støy, enten du vil eller ikke. Noe kynisk sett, du vinner ingen verdens ting på å endre dimensjonen her, selv om du nok holder deg innenfor tillatt rullediameter og kjører "lovlig". Det kan også våre fornuftig å undersøke prisen på dekk i de respektive dimensjonene, du skal ikke se bort fra at det kan være en ikke ubetydelig prisforskjell Med en feiende flott Passat vil du jo gjerne ha premiumdekk, du kjøper ikke Kina-ræl til den bilen. Lykke til!