Revisjonshistorikk [tilbake]

Hei Kommer bare med innspill fra sidelinjen her. Hvis det er rust i karosseriets anleggsflate som har ført til at limet har sluppet og dernest ført til lekkasje så har du en sak mot Lexus, men de kan kontre med å si at jobben ikke ble gjort etter deres retnings linjer og eventuellt ikke gjennom de. Er ruten fra orginalt av eller gjort via Lexus som det kan tyde på siden du ikke finner noe her i forsikringer og lignende så har du faktisk en god sak såfremt andre vilkår er oppfylt fks service og rustkontroller. Men hele saksgangen skulle vært handtert av Lexus så hvis du har brukt verkstedet på hjørnet og de skal hente inn all info som Lexus antakelig krever så sitter du nok fint i det som Norulf nevner her.

Mvh Kviasen

Antall visninger