Revisjonshistorikk [tilbake]

Det avgjørende her vil i stor grad være om du tar sikte på å bytte inn bilen hos forhandler, eller selge den privat. En forhandler gnir seg i hendene og gjør store fradrag for alt som går an og litt til, det er tross alt det man lever av, mens en privatkunde nok vil ha sterkere fokus på bilens faktiske tilstand. Her vil du jo uansett ha en bil som har utløpt garanti eller nærmere seg garantiutløp når du eventuelt selger den....gitt at du legger den opprinnelige tidsrammen på 4 år til grunn.

Alternativt kan du selge bilen ved 80.000 km eller etter circa 3.5 år om vi runder av litt. Om dette gjør noen stor forskjell kontra å selge en bil som er kjørt 100.000 etter 4 år? Tja...hva er 20.000 km gjenværende fabrikkgaranti egentlig verdt? Ikke voldsomme summer, garantien dekker f.ex ikke slitasjedeler. Ved privat salg kan du langt på vei begrense tapet ved å holde bilen i god stand, og fokusere på bilens stand når du selger den. At du kan "tape" en månedslønn? Mulig, men glem ikke at bil koster uansett: du har en løpende nedskrivning fra det øyeblikk bilen ruller ut av butikken. Jo flere kilometer du kjører med den, jo billigere blir egentlig nedskrivningen pr kilometer! Å "begrense" kjøringen for å redusere verditapet? Dårlig butikk.....da må du jo eventuelt ta deg frem på annet vis, det være seg en annen bil, kollketivtransport, taxi....! Moralen er: stell pent med bilen din og bruk den, eventuell nedskrivning for de "ekstra" kilometerne du kjører...? Ta det som en del av kostnaden ved det å ha bil.....om et par kroner fra eller til er av avgjørende betydning for din privatøkonomi bør du heller vurdere å kjøpe noe helt annet enn nybil.

Og skal du bytte inn i en ny Mazda...? Spør forhandler....de bør kunne gi deg en omtrentlig kalkyle for hva de forskjellige bruksalternativene vil koste deg.