Revisjonshistorikk [tilbake]

Bilen er knapt innkjørt, og når den har vært brukt som handicapbil, er det overveiende sannsynlig at det er en "norsk" bil, altså en bil som er solgt som ny i Norge. Rett nok er kjørelengden påfallende lav, men handicap-biler er ikke blant de som kjører mest. I første omgang ville jeg kontaktet en Mercedes-forhandler for å få utskrift av bilens historikk hos Mercedes. Om histroikken her er grei, har du langt på vei løst problemet, og vil du ha et servicehefte for fremtidige servicer, er merkeforhandleren rette sted å spørre etter dette.

Uavhengig av om du får en fornuftig histroikk ut av dette ville jeg helt klart kontaktet selger, gjerne pr telefon, og bedt om en forklaring på hvor serviceheftet blir av, i tillegg ville jeg spurt hvor servicene var utført. Mange utfører service og vedlikehold samme sted, og er det et autorisert verksted, er det ikke umulig at man har et datasystem som kan gi deg utskrift av det som er utført opp gjennom årene. Noen vil også med glede stemple et eventuelt nytt servicehefte for deg, altså rekonstruere det serviceheftet som muligens er rota vekk. Om det er avtalebrudd? Tja...om du kan dokumentere det. Probemet her er at det fort koster mer enn du kan vinne å reise en tvistesak knyttet til et servicehefte på en bil som er nesten 20 år gammel. Du betalte neppe spesielt mye for bilen, og om du beholder den i si 5 år: hva betyr det for neste kjøper? Spørsmålet er mao hvor stort tap er du påført av serviceheftet som mangler på en så gammel bil.

Om du mot formodning ikke får ut en form for historikk med fremgangsmåten over, finner du mer om dine rettigheter og alternative fremgangsmåter HER: https://www.forbrukerradet.no/forside/bil/kjop-og-salg-av-bil/misfornoyd-med-kjop/