Revisjonshistorikk [tilbake]

Feilsendt tekst? Uavhengig av dette, om spørsmålet dreier seg om skadeoppgjør, der du har fått et tilbud stort kroner 79.000, er det normalt sett slik at "Rødboka" legges til grunn, med bakgrunn det norske begrepet "årsmodell" og kjørelengde. Dette er i korthet en form for "listepris", som ikke nødvendigvis er spesielt korrekt i forhold til markedet. Om du ikke er fornøyd, ville jeg i ditt sted ha undersøkt hva tilsvarende biler omsettes for i det norske markedet, beregnet et gjennomsnitt, og vist til dette samt hva bilen var kjøpt for i 2018, og argumentert med at det stipulerte verditapet er for høyt. Det er så enkelt som at en erstatning for totalskadd bil normalt sett skal erstattes med hva det koster å gjenanskaffe en "mest mulig tilsvarende bil" på skadetidspunktet. Om du må betale si 100.000 for en tilsvarende bil på skadetidspunktet, ja da er det gunnlag for å hevde at tilbudet om erstatning er for lavt. Den enke måten å løse dette påer en telefon til angjeldende saksbehandler, det kan fort greit. Om det fortsatt er uendighet, søk råd hos f.ex NAF.