Revisjonshistorikk [tilbake]

Heisann. Snodige greier. Men om du ikke har noen lekkasje fra selve beholderen, så har du nok en liten lekkasje et annet sted. Enten utvortes i vannpumpe i varmeapparat el. lign. Eller innvortes i motoren Slik som topp-pakning el lign. Så lenge det er stabilt slik og ikke blir verre eller øker på, så tenker jeg at du bare fyller på det som mangler innimellom. Blir det verre må du følge det opp nøyere...