Revisjonshistorikk [tilbake]

Vil både du og tidligere bruker sikre dere her - så får dere tatt en "takst/tilstandsrapport" hos de som skal ha bilen tilbake etter endt leasing-periode. Få alt dette skriftlig og ta vare på dokumentasjonen.

Påkost utover normal slitasje nå må tidligere bruker betale for nå. Så må du ta det som evt kommer i din tid.

Jeg tenker at det er det eneste fornuftige. Og jeg vil sterkt anbefale å gjøre det på denne måten. Da ser jeg ingen betenkeligheter med å overta en leasing.