Revisjonshistorikk [tilbake]

Dette er dessverre et gjengangerproblem - og der er også litt uklart om dette er slitdel, eller ei. Slitedeler dekkes ikke av garantien. Problemet her er jo ikke slitasje, men rust - om jeg forstår deg rett. Rett og slett at skivene er lagd av for dårlig stål. Jeg mener at dette er garanti. Men jeg ser ikke bort i fra at importør / fabrikken har en helt annen mening enn meg ... Et annet moment er at dett er "der det saltes i Norge-problem" det gjelder dermed kun et fåtall biler (i global sammenheng) og de bilene og dermed eierne - tror jeg fabrikken gir f... i. Men jeg håper du få et positivt svar og at dette løser seg. Det burde det.