Revisjonshistorikk [tilbake]

Hei. Du skal selvfølgelig ikke betale for en tjeneste du ikke har avtalt. Har du bestilt en takst er det det som skal leveres og du betale for. Dette bør du skriftlig gjøre klart for firmaet og vedlegge oversikt over kontakten mellom BOS og deg. Om forsikringen dekker er avhengig av forsikringsvilkårene knyttet til din forsikringsavtale. Om du får problemer og ikke blir enig med verkstedet kan du klage til Forbrukerrådet på www.forbrukerradet.no. Hilsen KNAjuristen.