Revisjonshistorikk [tilbake]

Hei. Det var en trist historie, men slik du framstiller det har verkstedet et strengt ansvar. Du bør ta hele historien opp skriftlig med verkstedet og er det så ille som du sier bør også Statens vegvesen/regionvegkontoret som godkjenning og tilsynsmyndighet få kopi av din skriftlige framstilling. Det kan også være en mulighet å klage til Forbrukerrådet hvor du finner mer informasjon og eventuelt klageskjema på www.forbrukerradet.no. Hilsen KNAjuristen.