Revisjonshistorikk [tilbake]

Hei. Jeg vil ikke vurdere kvaliteten på biler generelt av denne modellen eller spesielt for denne bilen. Men ved en såpass gammel bil må en regne med at det er feil og mangler, en kan ikke forvente en perfekt bil. Du bør som kjøper være nøyaktig i gjennomgangen ved kjøpet og eventuelt bruke en kyndig medhjelper. Alle opplysninger og lovnader må nedtegnes i en kjøpsavtale. Du finner mer informasjon om kjøp og salg på www.kna.no eller www.forbrukerradet.no. Hilsen KNAjuristen.