Revisjonshistorikk [tilbake]

Hei. Hvordan du skal forholde deg, vil framgå av garantien eller du må ta det opp med forhandleren. Garantien gjelder, men om du får bruk for den, må det avklares med firmaet. Garantireglene kan variere landene i mellom og er ikke nødvendigvis de samme i Sverige og Norge. Det kan henge sammen med bl.a. ulik lovgivning. Hilsen KNA-juristen.