Revisjonshistorikk [tilbake]

Antageligvis veldig lite vil jeg tro. Det som kan skape furore her er målemetodene som brukes per i dag på forbruk, utslipp og dermed avgifter.

Det kommer ny og mer realistisk målemetode snart. Dagens metode har jo lite med realiteten å gjøre. Jeg er mer spendt på den enn på et evt. regjeringsskifte.