Revisjonshistorikk [tilbake]

Hei. Det er for lite informasjon til at jeg kan si konkret om feilene kan gi grunnlag for heving. Bilen er jo ikke helt ny og det grenser for hva en kan forvente av eldre bil. Alder og utkjørt distanse må vurderes i forhold til feilene. Videre må det ses på forholdene omkring kjøpet, avtalen mv. Påstand om heving må umiddelbart tas opp skriftlig med selger. Det må redegjøres for feil og mangler som er oppstått de to årene du har hatt bilen. Dersom feilene er "naturlig" slitasje, er det ikke stort å hente. Likedan om du ikke har reklamert på feilene slik at selger kunne rettet på manglende. At det oppstår mange feil over tid er ikke i seg selv noen opphevingsgrunn. Men som sagt ta det først opp med selger og se hans reaksjon. Hilsen KNAjuristen.