Revisjonshistorikk [tilbake]

Hei. I prinsippet vil verkstedet også være ansvarlig for nærliggende følgefeil. Men som du selv er inne på, har du et problem med å sannsynliggjøre eller bevise at skaden har sammenheng med den løse slangen. En god hjelp ville være å få en sakkyndig vurdering av verkstedet feil, bilen alder og utkjørte kilometer, hva en kan forvente av dynamofeil i en slik sammenheng. Hvor naturlig er det at dynamofilen ville oppstått uten verkstedtabben? Hilen KNAjuristen.

Antall visninger