Revisjonshistorikk [tilbake]

Hei. Ved innpassering i Norge må en kjøre på rødt for tollklarering. En får da et dokument som er grunnlag for tollbehandling ved lokalt tollkontor innen 1-3 dager. Det vil så bli foretatt beregning av merverdiavgift og avgift. Forutsatt at bilen er gyldig registrert, har skilt og er forsikring ( ev. tegnes hos trafkkforsikringsforeningen i Norge) , kan en kjøre i inntil 30 dager etter fortolling. Så godkjennes av Statens vegvesen og engangsavgiften betales før registrering. Hilsen KNAjuristen.

Hei. Ved innpassering i Norge må en kjøre på rødt for tollklarering. En får da et dokument som er grunnlag for tollbehandling ved lokalt tollkontor innen 1-3 dager. Det vil så bli foretatt beregning av merverdiavgift og avgift. Forutsatt at bilen er gyldig registrert, har skilt og er forsikring ( ev. tegnes hos trafkkforsikringsforeningen i Norge) , kan en kjøre i inntil 30 dager etter fortolling. Så godkjennes av Statens vegvesen og engangsavgiften betales før registrering. Nærmere informasjon finner du på skatteetaten.no. Når det gjelder tidspunktet for beregningen av avgiften og konsekvensene av ditt opplegg bør du kontakte en tollstasjon, skattevesenet eller trafikkstasjon med nøyaktige opplysninger. Hilsen KNAjuristen.

Hei. Ved innpassering i Norge må en kjøre på rødt for tollklarering. En får da et dokument som er grunnlag for tollbehandling ved lokalt tollkontor innen 1-3 dager. Det vil så bli foretatt beregning av merverdiavgift og avgift. Forutsatt at bilen er gyldig registrert, har skilt og er forsikring ( ev. tegnes hos trafkkforsikringsforeningen i Norge) , kan en kjøre i inntil 30 dager etter fortolling. Så godkjennes av Statens vegvesen og engangsavgiften betales før registrering. Nærmere informasjon finner du på skatteetaten.no. Når det gjelder tidspunktet for beregningen av avgiften og konsekvensene av ditt opplegg bør du kontakte en tollstasjon, skattevesenet eller trafikkstasjon med nøyaktige opplysninger. Hilsen KNAjuristen.