Revisjonshistorikk [tilbake]

Hei,

Utgangspunktet for spørsmålet ditt vil være at å parkere mellom to gangfelt i seg selv ikke er ulovlig. Dette vil likevel komme i konflikt med fem-metersregelen som gjelder ved parkering i nærheten av gangfelt. Reglene sier at det skal være en avstand på fem meter til gangfeltet når du parker før fotgjengerfeltet. Dette gjelder da i gatens kjøreretning. Etter gangfeltet gjelder ikke fem-metersreglene. Bakgrunnen for en slik regel er fordi man skal kunne se fotgjengere som er i ferd med å krysse veien. Dette vil være vanskelig når bilene står mindre enn fem meter fra fotgjengerfeltet.

Dermed vil det enkle svarer på ditt spørsmål være at parkering mellom to gangfelt vil være ulovlig, så fremt fem-metersregelen inntrer. Om det er lenger avstand mellom fotgjengerfeltene enn fem meter, vil du lovlig kunne parkere etter det første og fem meter eller mer før det siste.