Revisjonshistorikk [tilbake]

Freddie Verkstedet 12.05.2016. Klage på reparasjon av kjøretøy med registreringsnummer 1234567 Viser til ovennevnte reparasjon utført av deres verksted, og vil i den forbindelse fremsette følgende reklamasjon. Etter min mening er tjenesten mangelfull. Dette vil jeg begrunne på følgende måte: Dere fikk i oppdrag av meg att bytte en pakning på kjede strammeren på min Saab 9-5 i samband med en etterkontroll på EU Fredag den 6 Mai. Dette ble ikke utført med begrunnelse fra dere att når dere monterte strammeren etter paknings bytte så klarte dere ikke å skru den helt inn. Forklaring dere gav til meg var att gjengene i topplokket var skadet lengst inn og derfor så gikk det ikke att utføre arbeidet. Dere mener att gjengene ble skadet når dere skrudde ut strammeren og att det er en feil dere ikke er skyldig i. Dere foreslo meg att enten bytte topplokk eller så kunde dere prøve og gjenge nye gjenger men dere kunne ikke garantere att dette vill fungere. Dere skulle ta kontakt med meg Mandag 9 Mai da sjefs mekanikeren ville være tillbake på jobb og skulle ta en avgjørelse på vad som var best og gjøre. Det var ingen som ringte meg før på Tirsdag 10 mai da sjefs mekanikeren bekreftet vad dere hadde sagt til meg tidligere. Jeg spurte han om det ikke er mest sannsynlig att dere hadde feil gjenget strammeren når dere monterte den da dette stemmer mer med att strammeren ikke kunne skrues helt inn enn att det er feil på gjengen lengst inn. Fikk til svar han att han var 99% sikker på att det ikke var gjort noen feil i fra deres side. Etter dette så tok jeg kontakt med Saab mekanikeren på en Auktorisert Saab verksted for å få en second opinion på om det er trolig att gjengene kunde skades ved att skru ut en strammer. Fikk til svar att dette ikke er vanlig og dette ikke har hent han på alle de år han har jobbet med Saab. Jeg fikk også en beskrivning av arbeidsgangen ved og demontere og montere strammeren. Jeg spurde også om sannsynligheten for å skade gjengen ved feil gjenging vid montering og fikk da til svar att dette er mer vanlig. Jeg ringt da til dere på Tirsdag ettermiddag og ba dere ringe til Den Auktoriserte Saab verkstedet sin Saab mekaniker før dere gjorde noe arbeid og ba dere att deretter kontakte meg for att jeg da vil ta ett beslutt om videre arbeid.Fikk da beskjed om att dere skulle ringe når dere hadde noen nyheter. Jeg hørte ikke noe fra dere neste dag Onsdag 11 mai og kom innom på ettermiddagen. Da fikk jeg beskjed om att dere har prøvd og gjenge nye gjenger og att dette ikke gikk bra og att det ble sne gjenget og det lekker mer no enn hva det gjorde før. Bilen er ikke kjørbar. Dette har dere gjort uten att få klartegn ifra meg. Jeg spurte om dere hadde kontaktet Det Auktoriserte Saab verkstedet og fikk til svar att dere har forsøkt å få tak i han men han svarer ikke på telefon. Men dere hadde kontaktet en annen Autorisert Saab verksted og dere hadde fått til svar att det er ikke uvanlig att gjengene kan ha blitt skadet ved å skru ut strammeren. Jeg tok kontakt med det andre Saab verkstedet dagen etter Onsdag 12 mai og spurte han om saken. Og fikk til svar att han ikke hadde sagt att er vanlig og att det har hent han en gang og da var det en strammer som trolig hadde blitt feilmontert og att han fikk bruke stor makt med att skru den ut. Jeg mener att dere har sne gjenget strammeren når dere har forsøkt og montere den og att det er årsaken til problemet. . På bakgrunn av dette krever jeg at dere foretar utbedring så snart som mulig, og uten kostnad for meg, jf. håndverkertjenesteloven § 24. I tillegg krever jeg erstatning på kr 0 ,-, for de faktiske utgifter jeg har hatt som en følge av mangelen, jf. håndverkertjenesteloven § 28. Kopi av dokumentasjon på utgiftene følger vedlagt. På grunn av mangelens art og omfang gjør jeg herved oppmerksom på at det kan bli nødvendig å engasjere et annet verksted for å få utbedret ovennevnte mangel. Jeg kommer i så fall til å kreve erstatning for kostnadene dette påfører meg. Dette vil også gjelde om dere avviser reklamasjonen min eller om svar på denne uteblir. Jeg ber om at dere tar stilling til reklamasjonen min så snart som mulig, og at jeg får en tilbakemelding innen 14 dager fra dags dato. Dersom jeg ikke skulle høre fra dere innen fristen, eller mottar en tilbakemelding jeg ikke kan akseptere, vil saken bli vurdert oversendt til Forbrukerrådet eller Forliksrådet for videre behandling. Vennlig hilsen _________ (signatur) Antall vedlegg:

Antall visninger