Revisjonshistorikk [tilbake]

Hei. Jeg anbefaler at du ser hva som finnes av informasjon og klagemuligheter på www.forbrukerradet.no og på www.kna.no. Der finner en også klageskjema og info om hva som må dokumenteres. Det er viktig å samle all dokumentasjon. For meg lir det litt lite opplysning til å kunne gi et konkret svar. Hilsen KNAjuristen