Revisjonshistorikk [tilbake]

Hei Roger. Skjønner at dette kan virke litt ulogisk. Det er også litt ulogisk at Volvo Norge ikke kan svare på dette. Er det noen som burde kunne, så er det nettopp de.

Men jeg tror i alle fall at jeg vet grunnen til at det er slik at to identiske biler i ditt tilfelle Volvo V50, har oppgitt at de kan trekke forskjellig hengervekt. For det er ikke bare Volvo som har det slik.

Om jeg ikke tar helt feil, så er den ene av disse bilene bruktimportert. Det har seg nemlig slik at typegodkjenningen med hensyn til tillatt hengervekt stiller krav til hva en bilmodell kal kunne klare å trekke i gang ved bakkestart.

Vårt vakre og langstrakte land er jo ganske kupert. Derfor har Norge andre krav til dette enn en del andre land.

Jeg er ikke helt skråsikker her, men jeg mener ganske bestemt at for norsk typegodkjenning så er det en helling på 12 grader som gjelder, mot 9 grader som ellers er standard.

Kanskje ikke logisk, men ...

"Norske" biler må dermed kunne ta bakkestart i brattere bakker og med dertil redusert tillatt hengervekt.

På bruktimporterte biler derimot er det typegodkjenningen i landet den kommer i fra som gjelder, selv etter at den kommer hit. Det kan derfor gi seg noen litt snodige utslag. Jeg har vært borti det samme på Toyota Hilux også. Bruktimporterte kan trekke tyngre henger.

Dette kan også være en liten felle om man kjøper lik bil som en bekjent, men som er bruktimportert med tanke på å kunne dra f.eks campingvogn eller hestehenger, men selv kjøper en "norsk" bil med lavere tillatt hengervekt. Om man ikke er oppmerksom på problematikken her kan det vanke både bøter og det som verre er.

Jeg sier ikke at dette er logisk, for det finnes bratte bakker andre steder i verden også. Men det er nå en gang slik det er her i Norge.

Jeg antar at dette er forklaringen på "mysteriet" ditt. .