Revisjonshistorikk [tilbake]

Hei Ivar!

Det du sier er riktig. Dette har kommet mer og mer den senere tiden. Særlig da av biler som importeres av merkeforhandler - fra merkeforhandler.

Grunnen til at jeg kjører såpass "hardt " på dette er at jeg får lassevsis av spørsmål av folk som IKKE vet om dette med garantier og bruktimport.

De forstår rett og slett ikke hvorfor de med bilen de sparte 30 000 på å kjøpe i Danmark IKKE har samme "rettigheter" som naboens like bil, som ble kjøpt hos en lokal forhandler.

Jeg opplever altså at det er stor usikkerhet og uvitenhet rundt temaet og prøver å få folk til å bli klar over at medaljen faktisk KAN ha en bakside...

Så må dere i bransjen være flinke til å til å flagge dette med fabrikkgaranti i de tilfelene det er det. Dere bør også etterstrebe å skille mellom "kjøpe-garanti" og fabrikkgaranti.

Så skal jeg som journalist også etterstrebe å gi folk et riktig bilde her, selv om det tidvis er litt uoversiktelig.