Revisjonshistorikk [tilbake]

Når registeret ryker på en motor, er det alltid grunn til å svelge litt tungt. Utrykket "å overlate ting til tilfeldighetene" får(dessverre) en ny betydning, i så henseende... :-) Man vet aldri sikkert hvor mye skade som har skjedd før man tar motoren fra hverandre. Har motoren svevet på tomgang / lavt turtall da registeret røk, har det KANSKJE gått tålig godt. Jo, høyere turtall og/ eller belastning på motoren da uhellet inntraff, jo større sansynlighet for store skader og i verste fall totalhavari.

MEN selv ved liten skade er reparasjonen en ganske omfattende... = $$$ om hele arbeidet må gjøres av verksted. Et alternativ kan være å kjøpe en "byttemotor"/ erstatningsmotor.