Revisjonshistorikk [tilbake]

Ein sopass gammal bil må du jo rekna med at det kan skje litt med, mn alt i alt er V40 enkle og greie bilar. På kanalane (nede på sidene under dørene) er det nokre plastgreier utanpå, og mellom dei og sjølve kanalane har det lett for å samla seg skit og fukt og komma rust, so det bør sjekast nøye. Kanalane er berande og bør ikkje vera rusta. Viss det berre er eit lite område som er rusta kostar det ikkje so mange tusen å få sveist det på ein verkstad. Ta ein tur inn under bilen og sjå at det ikkje er for mykje rust eller andre feil før du kjøper. Viss bilen er fint kjøt og tatt godt vare på kan du då ha ein god bil i mange år dersom du og tar vare på den.