Revisjonshistorikk [tilbake]

Toyota kuttet flere nisjemodeller for noen år siden - og satser veldig bevisst på volummodeller. Dagens økonomiske klima er nok heller ikke godt nytt for slike biler. Mange av dem er tapsprosjekter isolert sett, men de blir sett på som bra for merke-imagen. Med røde tall i regnskapet, er det selvfølgelig ikke så lett å prioritere slike ting.

Antall visninger