Revisjonshistorikk [tilbake]

Ser att coupe versjonen av samme bil ligger på 40 -60 tusen i god stand, mens objekter får man ned i 10-8 tusen kroner. Liftbacken er sjeldnere, og derfor ligger den og litt over de andre i pris.

mhv ta28 eier

Antall visninger