Revisjonshistorikk [tilbake]

Er registeret og tenningen riktig? Defekt lambda vil ikke gi så store utslag som du opplever, men det kan tett katalysator!