Revisjonshistorikk [tilbake]

Hei Johan!

Hyggelig at du felger med på det vi holder på med.

Se statistikkene du refererer til er ofte laget av Dekra, TUV, Customer reports el. lign. Altså utenlandske aktører. For å få godt nok statistikkgrunnlag er man avhengig av å kontrollere et visst antall biler for å få en noenlunde pålitelig statistikk.

Suzuki er i internasjonal sammenheng et bitte lite merke og jeg tipper at de derfor kanskje ikke oppfyller kravet til mange nok biler for å komme med.

Men når de gjør det, så kommer de gjerne godt ut. Det er gode biler og jeg tipper du er godt fornøyd med din også?