Revisjonshistorikk [tilbake]

Mye gammel teknikk og elektonikk. Men det funker. Ville bare aldri hatt det sjøl.