Revisjonshistorikk [tilbake]

Det er vanskelig å ha informasjon om alle bilene, og man må fokusere på de mest vanlige i Norge