Revisjonshistorikk [tilbake]

Til deg som har brent seg! Det finnes ikke godkjent måleutstyr i Norge for å kunne ta trimmede biler og gi avgifter etter den målte effekten. Nærmeste plass med godkjent utstyr er Tyskland. Og for å teste om bilen er trimmet der så må motoren ut av bilen, så du har nok blitt offer for staten sitt ulovlige penge sluk fra oss \"uskyldige\"!! Så du burde ikke ha godtatt det at du ble tatt. Dessuten vist bilen har vært i Norge i 10 år eller mer så trenger man ikke betale avgifter for mer effekt!