Revisjonshistorikk [tilbake]

sjeke om minus fra bateri har bra kontakt med motor ,prove med start kabler o koble till minus bateri og på motor og starte bilen ,men på gamlere tipe opeler såer de son at bakrute varme gor direkte fra dinamo sjeke om bryter till dene er i orden like till , dete skal ikke vare nogen rele siden dinamo er selvregulerende ,på gamle biler varde et rele