Revisjonshistorikk [tilbake]

Prelude er en grei bil det, hvis man ser bort i fra at den trekker på feil hjul ;)