Revisjonshistorikk [tilbake]

Ja det er en sensor som styrer lysene med automatisk lysfunksjon aktivert. I dagslys er kun kjørelysene foran tent. På S-Max utstyrt med diodelys er dette kjørelysene. I mørke tennes hovedlysene foran (nærlys) og baklysene.

Med bakgrunn i et EU-direktiv fra 2008 som offisielt trer i kraft i Norge fra februar 2011 er det tillatt å ha kjørelys foran koblet inn uten baklysene.

Bakgrunnen for denne endringen er nok at det ikke er like viktig å lysmarkere bilen man ligger foran som møtende biler på dagtid. Utkoblede baklys kan tvert i mot ha en positiv effekt ved at bremselysene blir mer synlige på dagtid.